RSS

Thứ Tự Chiếu

Như tiêu đề, đây là toàn bộ những đoạn cut mà mình sub, được xếp theo thứ tự trình chiếu của Phích Lịch. Tuy nhiên, có không ít vid được ghép từ nhiều đoạn, độ chính xác của thứ tự chỉ mang tính tương đối.

Phích Lịch Chấn Hoàn Vũ Chi 《Đao Long Truyền Thuyết》

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 04 + 05 – Hiện thế

[Mạc Đao Tuyệt Trần] Đao Long Truyền Thuyết 05 – Cứu Sương Nhi

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 05 – Nguyệt tộc tồn vong (1)

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 06 – Nguyệt tộc tồn vong (2)

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 06 – Nguyệt tộc tồn vong (3)

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 06 – Thiên Đô

[Phong Tụ Chủ Nhân] Đao Long Truyền Thuyết 06 – Trà cùng rượu

[Mạc Ngự] Đao Long Truyền Thuyết 06 + 07 – Chờ ta

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 06 + 07 – Lùi xuống một bước

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 08 + 09 – Mục đích, kết quả, đáp án

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 14 – Lui quân

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 14 + 15 – Đích thân (1)

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 15 – Đích thân (2)

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 15 + 16 – Tiến công Nhật Manh tộc

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 16 – Đồng sinh cộng tử

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 17 – Hành thích

Phích Lịch Chấn Hoàn Vũ Chi 《Long Chiến Bát Hoang》

[Phất Anh Trai Chủ] Long Chiến Bát Hoang 08 – Anh hùng cứu mỹ nhân

[Dạ Thần] Long Chiến Bát Hoang 11 – Là ai?

[Phong Thúy] Long Chiến Bát Hoang 12 – Lang quân

[Phong Thúy] Long Chiến Bát Hoang 13 – Tiết Tử (1)

[Phong Thúy] Long Chiến Bát Hoang 13 – Tiết Tử (2)

[Hàn Yên Thúy] Long Chiến Bát Hoang 14 – Bất Tượng Quả (1)

[Hàn Yên Thúy] Long Chiến Bát Hoang 14 + 15 – Bất Tượng Quả (2)

[Dạ Thần] Long Chiến Bát Hoang 14 + 15 – Quỷ Ngục Tà Thần

[Phong Tụ Chủ Nhân] Long Chiến Bát Hoang 16 – Chơi tiếp với cô

[Phất Anh Trai Chủ] Long Chiến Bát Hoang 16 – Cao thêm

[Phong Thúy] Long Chiến Bát Hoang 17 – Nhiệm vụ

[Hàn Yên Thúy] Long Chiến Bát Hoang 17 + 18 – Mạng của Mạc Đao

[Phong Tụ Chủ Nhân] Long Chiến Bát Hoang 18 – Chu Nhan Vương

[Hàn Yên Thúy] Long Chiến Bát Hoang 18 – Trên thế gian này…

[Dạ Thần] Long Chiến Bát Hoang 21 + 22 – Một đao

[Phất Anh Trai Chủ] Long Chiến Bát Hoang 23 + 24 – Quỳ

[Phong Thúy] Long Chiến Bát Hoang 24 – Chờ ngươi

[Hàn Yên Thúy] Long Chiến Bát Hoang 24 + 25 – Cơ hội

[Phong Thúy] Long Chiến Bát Hoang 25 – Giải nguy

[Phong Thúy] Long Chiến Bát Hoang 25 – Giao dịch

[Phong Thúy] Long Chiến Bát Hoang 25 – Gặp nàng

[Phong Thúy] Long Chiến Bát Hoang 27 – Thứ ngươi nợ ta

[Phong Thúy] Long Chiến Bát Hoang 27 + 28 – Phản bội

[Dạ Thần] Long Chiến Bát Hoang 27 + 28 – Giao ra

[Dạ Thần] Long Chiến Bát Hoang 28 + 29 – Đá quán

[Hàn Yên Thúy] Long Chiến Bát Hoang 33 – Hết thảy có ta

[Tiểu Hồ] Long Chiến Bát Hoang 34 – Trúng độc

[Hàn Yên Thúy] Long Chiến Bát Hoang 39 – Càng thua

Phích Lịch Chấn Hoàn Vũ Chi 《Binh Giáp Long Ngân》

[Hàn Yên Thúy] Binh Giáp Long Ngân 07 + 08 – Thỉnh ngài xuất thủ

[Mạc Đao Tuyệt Trần] Binh Giáp Long Ngân 10 – Trở về

[Hàn Yên Thúy] Binh Giáp Long Ngân 10 + 11 + 15 + 16 – Hi sinh

[Tập Vũ Vương] Binh Giáp Long Ngân 16 – Song hùng (1)

[Tập Vũ Vương] Binh Giáp Long Ngân 17 – Song hùng (2)

[Khải Toàn Hầu] Binh Giáp Long Ngân 17 + 18 – Trận chiến song bảo

[Khải Toàn Hầu] Binh Giáp Long Ngân 19 + 20 – Hung thú

[Tập Vũ Vương] Binh Giáp Long Ngân 31 – Đưa tiễn

[Tập Vũ Vương] Binh Giáp Long Ngân 32 – Đả thảo kinh tà

[Tập Vũ Vương] Binh Giáp Long Ngân 35 – Song hùng gặp lại

[Tập Vũ Vương] Binh Giáp Long Ngân 38 – Duyệt Quân Đài

[Tập Vũ Vương] Binh Giáp Long Ngân 39 – Xuất binh

[Tập Vũ Vương] Binh Giáp Long Ngân 40 – Trúng kế

Phích Lịch Kinh Vũ Kỷ Chi 《Kiêu Hoàng Luận Chiến》

[Tập Vũ Vương] Kiêu Hoàng Luận Chiến 02 – Ma Vương Tử

[Tập Vũ Vương] Kiêu Hoàng Luận Chiến 02 – Ta sẽ bảo hộ nàng

[Tập Vũ Vương] Kiêu Hoàng Luận Chiến 02 – Chiến?

[Tập Vũ Vương] Kiêu Hoàng Luận Chiến 15 – Ta vĩnh viễn cùng muội

Phích Lịch Binh Tiển Chi 《Vấn Đỉnh Thiên Hạ》

[Thù Thập Nhị] Vấn Đỉnh Thiên Hạ 28 – Kết bái

Phích Lịch Chiến Nguyên Sử Chi 《Thiên Cạnh Ao Phong》

[Thù Thập Nhị] Thiên Cạnh Ao Phong 07 – Cứu Hồng Lưu

[Thù Thập Nhị] Thiên Cạnh Ao Phong 13 – Mượn tay

Phích Lịch Chiến Nguyên Sử Chi 《Động Cơ Phong Vân》

[Tập Thiên Nhai] Động Cơ Phong Vân 01 – Ngươi không hạ thủ được

[Tập Thiên Nhai] Động Cơ Phong Vân 03 – Duyên

[Song Thiên Nhai] Động Cơ Phong Vân 04 – Thiên Nhai

[Kiếm Băng] Động Cơ Phong Vân 07 – Như nước

[Song Thiên Nhai] Động Cơ Phong Vân 07 + 08 – Thế Vô Thương đã…

[Đa Thiên Nhai] Động Cơ Phong Vân 09 – Như vậy là không lành mạnh

[Tập Thiên Nhai] Động Cơ Phong Vân 10 + 11 – Mượn gối

[Băng Vô Y] Động Cơ Phong Vân 11 – 51515251 (1)

[Song Thiên Nhai] Động Cơ Phong Vân 11 – Kiếm được hay là chịu thiệt?

[Băng Vô Y] Động Cơ Phong Vân 12 – 51515251 (2)

[Tập, Đa, Băng] Động Cơ Phong Vân 13 – Nam nhân thất thân

[Song Thiên Nhai] Động Cơ Phong Vân 15 – Đa

[Sách Mộng Hầu] Động Cơ Phong Vân 17 – Thanh Đô Vô Ngã

[Sách Mộng Hầu] Động Cơ Phong Vân 29 – Tuân theo bản tính

Phích Lịch Khai Thiên Ký Chi 《Oanh Động Võ Lâm》

[Tễ Vô Hà] Oanh Động Võ Lâm 24 – Một cái nhấc tay

[Bộ Hương Trần] Oanh Động Võ Lâm 25 – Dụ nữ, sờ nam

[Tễ Vô Hà] Oanh Động Võ Lâm 25 – Nghĩa chi sở tại, phân sở ứng vi

[Tễ Vô Hà] Oanh Động Võ Lâm 25 + 26 – Ngăn chặn

Phích Lịch Hiệp Ảnh Chi 《Oanh Định Can Qua》

[Tễ Vô Hà] Oanh Định Can Qua 09 – Hữu hà

[Tập Vũ Vương] Oanh Định Can Qua 21 – Bắc chinh

[Tễ Vô Hà] Oanh Định Can Qua 21 – Nhân sinh

Phích Lịch Hiệp Ảnh Chi 《Oanh Xế Thiên Hạ》

[Tuế Thiên] Oanh Xế Thiên Hạ 28 – Viếng mộ

Phích Lịch Hiệp Ảnh Chi 《Oanh Đình Kiếm Hải Lục》

[Diêm Vương] Oanh Đình Kiếm Hải Lục 14 – Tích Biệt Phong

Phích Lịch Khai Thiên Ký Chi 《Sáng Thần Thiên》

[Quân Quyền Thần Thụ] Sáng Thần Thiên 14 – Thuyết phục

[Tiển Vương] Sáng Thần Thiên 14 – Vỡ mộng

[Tiển Vương] Sáng Thần Thiên 18 – Tự làm tự chịu

Phích Lịch Khai Thiên Ký Chi 《Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết》

[Tam Túc Thiên] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 01 – Tam Túc tập hợp (Bản tiếng phổ thông)

[Quân Quyền Thần Thụ] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 04 – Đáng giá

[Tam Túc Thiên] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 04 – Kẻ vô lễ (Bản tiếng phổ thông)

[Diêm Vương] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 04 + 05 – Tử hình

[Tam Túc Thiên] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 05 – Ai là người mất mặt? (Bản tiếng phổ thông)

[Tam Túc Thiên – Hạo Túc] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 05 – Chính sự của Hạo Túc (1) (Bản tiếng phổ thông)

[Tam Túc Thiên – Hạo Túc] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 06 – Chính sự của Hạo Túc (2) (Bản tiếng phổ thông)

[Tam Túc Thiên – Hạo Túc] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 06 – Chính sự của Hạo Túc (3) (Bản tiếng phổ thông)

[Tam Túc Thiên] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 06 – Bằng hữu (Bản tiếng phổ thông)

[Tam Túc Thiên] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 06 – Xích Hạc, Lam Nguyệt (1) (Bản tiếng phổ thông)

[Tam Túc Thiên] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 07 – Xích Hạc, Lam Nguyệt (2) (Bản tiếng phổ thông)

[Tam Túc Thiên] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 07 – Xích Hạc, Lam Nguyệt (3) (Bản tiếng phổ thông)

[Tam Túc Thiên] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 07 – Thiện duyên (1) (Bản tiếng phổ thông)

[Tam Túc Thiên] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 08 – Thiện duyên (2) (Bản tiếng phổ thông)

[Tam Túc Thiên] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 08 – Thiện duyên (3) (Bản tiếng phổ thông)

[Tam Túc Thiên] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 08 – Ước định (Bản tiếng phổ thông)

[Tam Túc Thiên] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 08 – Phá giải (Bản tiếng phổ thông)

[Xá Thiên Cầm Cơ] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 10 + 11 – Nghĩa bất dung từ

[Thâm Hải Chủ Tể] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 15 + 16 – Phụ cừu tái thế

[Thâm Hải Chủ Tể] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 24 – Chính thống

Phích Lịch Lang Yên Chi 《Vạn Giới Trần Đào》

[Thán Hi Kỳ] Vạn Giới Trần Đào 15 + 16 – Kiếm Pháp Tự Nhiên

Phích Lịch Lang Yên Chi 《Cổ Nguyên Tranh Bá》

[Thán Hi Kỳ] Cổ Nguyên Tranh Bá 12 – Thức tỉnh

Advertisements
 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: