RSS

Tam Túc Thiên [15/15]

Tam Túc Thiên: Thiệp Túc Khước Trần Tư, Đạo Túc Hạc Bạch Đinh, Hạo Túc Phiêu Miểu Nguyệt

Thực ra cũng không có lý do gì đặc biệt, dạo này quên uống thuốc nên lên cơn sub Tam Túc Thiên. Còn chọn bản phổ thông vì mình thích nghe nữ lồng tiếng nữ hơn.

Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 01 – Tam Túc tập hợp

Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 04 – Kẻ vô lễ

Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 05 – Ai là người mất mặt?

Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 05 – Chính sự của Hạo Túc (1)

Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 06 – Chính sự của Hạo Túc (2)

Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 06 – Chính sự của Hạo Túc (3)

Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 06 – Bằng hữu

Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 06 – Xích Hạc, Lam Nguyệt (1)

Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 07 – Xích Hạc, Lam Nguyệt (2)

Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 07 – Xích Hạc, Lam Nguyệt (3)

Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 07 – Thiện duyên (1)

Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 08 – Thiện duyên (2)

Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 08 – Thiện duyên (3)

Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 08 – Ước định

Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 08 – Phá giải

Advertisements
 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: