RSS

Khác

Như tiêu đề, đây là những đoạn cut khác mà mình sub.

[Mạc Đao Tuyệt Trần] Đao Long Truyền Thuyết 05 – Cứu Sương Nhi

[Mạc Ngự] Đao Long Truyền Thuyết 06 + 07 – Chờ ta

[Phất Anh Trai Chủ] Long Chiến Bát Hoang 08 – Anh hùng cứu mỹ nhân

[Dạ Thần] Long Chiến Bát Hoang 11 – Là ai?

[Dạ Thần] Long Chiến Bát Hoang 14 + 15 – Quỷ Ngục Tà Thần

[Phong Tụ Chủ Nhân] Long Chiến Bát Hoang 16 – Chơi tiếp với cô

[Phất Anh Trai Chủ] Long Chiến Bát Hoang 16 – Cao thêm

[Phong Tụ Chủ Nhân] Long Chiến Bát Hoang 18 – Chu Nhan Vương

[Dạ Thần] Long Chiến Bát Hoang 21 + 22 – Một đao

[Phất Anh Trai Chủ] Long Chiến Bát Hoang 23 + 24 – Quỳ

[Dạ Thần] Long Chiến Bát Hoang 27 + 28 – Giao ra

[Dạ Thần] Long Chiến Bát Hoang 28 + 29 – Đá quán

[Tiểu Hồ] Long Chiến Bát Hoang 34 – Trúng độc

[Mạc Đao Tuyệt Trần] Binh Giáp Long Ngân 10 – Trở về

[Khải Toàn Hầu] Binh Giáp Long Ngân 17 + 18 – Trận chiến song bảo

[Khải Toàn Hầu] Binh Giáp Long Ngân 19 + 20 – Hung thú

[Thù Thập Nhị] Vấn Đỉnh Thiên Hạ 28 – Kết bái

[Thù Thập Nhị] Thiên Cạnh Ao Phong 07 – Cứu Hồng Lưu

[Thù Thập Nhị] Thiên Cạnh Ao Phong 13 – Mượn tay

[Kiếm Băng] Động Cơ Phong Vân 07 – Như nước

[Băng Vô Y] Động Cơ Phong Vân 11 – 51515251 (1)

[Băng Vô Y] Động Cơ Phong Vân 12 – 51515251 (2)

[Sách Mộng Hầu] Động Cơ Phong Vân 17 – Thanh Đô Vô Ngã

[Sách Mộng Hầu] Động Cơ Phong Vân 29 – Tuân theo bản tính

[Tễ Vô Hà] Oanh Động Võ Lâm 24 – Một cái nhấc tay

[Bộ Hương Trần] Oanh Động Võ Lâm 25 – Dụ nữ, sờ nam

[Tễ Vô Hà] Oanh Động Võ Lâm 25 – Nghĩa chi sở tại, phân sở ứng vi

[Tễ Vô Hà] Oanh Động Võ Lâm 25 + 26 – Ngăn chặn

[Tễ Vô Hà] Oanh Định Can Qua 09 – Hữu hà

[Tễ Vô Hà] Oanh Định Can Qua 21 – Nhân sinh

[Tuế Thiên] Oanh Xế Thiên Hạ 28 – Viếng mộ

[Diêm Vương] Oanh Đình Kiếm Hải Lục 14 – Tích Biệt Phong

[Quân Quyền Thần Thụ] Sáng Thần Thiên 14 – Thuyết phục

[Tiển Vương] Sáng Thần Thiên 14 – Vỡ mộng

[Tiển Vương] Sáng Thần Thiên 18 – Tự làm tự chịu

[Quân Quyền Thần Thụ] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 04 – Đáng giá

[Diêm Vương] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 04 + 05 – Tử hình

[Xá Thiên Cầm Cơ] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 10 + 11 – Nghĩa bất dung từ

[Thâm Hải Chủ Tể] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 15 + 16 – Phụ cừu tái thế

[Thâm Hải Chủ Tể] Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết 24 – Chính thống

[Thán Hi Kỳ] Vạn Giới Trần Đào 15 + 16 – Kiếm Pháp Tự Nhiên

[Thán Hi Kỳ] Cổ Nguyên Tranh Bá 12 – Thức tỉnh

Advertisements
 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: