RSS

Hàn Yên Thúy

Một số cut về Hàn Yên Thúy.

Long Chiến Bát Hoang 12 – Lang quân

Long Chiến Bát Hoang 13 – Tiết Tử (1)

Long Chiến Bát Hoang 13 – Tiết Tử (2)

Long Chiến Bát Hoang 14 – Bất Tượng Quả (1)

Long Chiến Bát Hoang 14 + 15 – Bất Tượng Quả (2)

Long Chiến Bát Hoang 17 – Nhiệm vụ

Long Chiến Bát Hoang 17 + 18 – Mạng của Mạc Đao

Long Chiến Bát Hoang 18 – Trên thế gian này…

Long Chiến Bát Hoang 24 – Chờ ngươi

Long Chiến Bát Hoang 24 + 25 – Cơ hội

Long Chiến Bát Hoang 25 – Giải nguy

Long Chiến Bát Hoang 25 – Giao dịch

Long Chiến Bát Hoang 25 – Gặp nàng

Long Chiến Bát Hoang 27 – Thứ ngươi nợ ta

Long Chiến Bát Hoang 27 + 28 – Phản bội

Long Chiến Bát Hoang 33 – Hết thảy có ta

Long Chiến Bát Hoang 39 – Càng thua

Binh Giáp Long Ngân 07 + 08 – Thỉnh ngài xuất thủ

Binh Giáp Long Ngân 10 + 11 + 15 + 16 – Hi sinh

Advertisements
 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: