RSS

Phích Lịch MV

MV Taiyou tự làm hoặc chỉ đơn thuần chuyển ngữ và sub

Cá Nhân

[Dạ Thần] Khóa Thời Đại

[Hàn Yên Thúy] Túy Mộng Tiên Lâm

[Hàn Yên Thúy] Hoa Trung Mê *Tự làm*

[Khải Toàn Hầu] Giang Sơn

[Khải Toàn Hầu] Sở Hướng Phi Mỹ (Hào Tình Bản)

[Khải Toàn Hầu] Trước Ma *Tự làm*

[La Hầu] Hạo Thế Thương Mang Lục *Tự làm*

[Tập Thiên Nhai] Cảm Bất Cảm Ái *Tự làm*

[Tập Vũ Vương] Đế Mộng • Chấp Thiên Chi Hành

[Tập Vũ Vương] Don Quixote

[Tập Vũ Vương] Phong Khởi Thiên Lan

[Tập Vũ Vương] Biến Thiên

[Tập Vũ Vương] Anh Hùng Mịch *Tự làm*

[Tễ Vô Hà] Thiên Mệnh Phong Lưu

[Tễ Vô Hà] Thiên Hạ Độc Hành *Tự làm*

[Tiển Vương] Chân Anh Hùng *Tự làm*

[Thanh Đô Vô Ngã] Phương Hoa Tuyệt Đại

[Thán Hi Kỳ] Kiếm Thương

[Thán Hi Kỳ] Hoạt Đắc Tiêu Sái

[Thâm Hải Chủ Tể] Giang Sơn Bối Hậu

[Thâm Hải Chủ Tể] Tại Nhân Gian

[Thâm Hải Chủ Tể] Sát Phạt

[Thuế Biến Hắc Hậu] Vô Tự Bi

[Xá Thiên Cầm Cơ] Mạch Tiền Trần

[Xá Thiên Cầm Cơ] Loạn Vũ Thương Khung *Tự làm*

Ngôn Tình

[Dạ Nguyệt] Tương Tư Thanh Thanh (Dạ Thần x Nguyệt Thanh)

[Đồng Hoa] Thiên Hạ (Huyền Đồng Thái Tử x Tử Hoa)

[Hòe Nhất] Tâm Thống (Hòe Phá Mộng x Sô Sơn Kỳ Nhất)

[Kình Kích] Duyên Phận (Kình Hải Triều x Kích San Hô)

[Thán Xảo] Thượng Tà (Thán Hi Kỳ x Xảo Thiên Công)

[Tập Tâm] Bất Liễu Liễu Chi (Tập Vũ Vương x Ngọc Từ Tâm) *Tự làm*

[Tiển Linh] Nếu Như Kiếp Này Không Thể Bên Nhau (Tiển Vương x Ách Nữ – Liệu Linh Sư) *Tự làm*

[Thế Yêu] Tình Triền (Thế Vô Thương x Yêu Ứng Phong Quang)

Đam Mỹ

[Cấu Mộng] Đẳng Nhĩ Hồi Lai (Cấu Âm Tử x Vô Mộng Sinh aka Tố Hoàn Chân x Tố Hoàn Chân)

[Đồng Tẫn] Cái Gọi Là Lý Tưởng (Huyền Đồng Thái Tử x Huyền Tẫn Thái Tử)

[Đồng Tẫn] Cẩm Lý Sao (Huyền Đồng Thái Tử x Huyền Tẫn Thái Tử)

[Khúc Khúc] Thượng Tà (Huyền Đồng Thái Tử x Hách Dực Thương Điểu)

[Khúc Khúc] Đoạn Kiều Ly Tình (Huyền Đồng Thái Tử x Hách Dực Thương Điểu)

[Khước Hạc] Hóa Hạc Quy (Khước Trần Tư x Hạc Bạch Đinh)

[Phong Anh] Là Tự Ta Đa Tình (Phong Tụ Chủ Nhân x Phất Anh Trai Chủ)

[Phong Cô] Vấn Hồng Trần (Phong Tụ Chủ Nhân x Thiên Bất Cô)

[Quân Khải] Lạc Hoa Lưu Thủy (Quân Quyền Thần Thụ x Khải Toàn Hầu)

[Sai Tố] Nặc (Diệp Tiểu Sai x Tố Hoàn Chân)

Bách Hợp

[Hà Thúy] Thiên Biên Đích Quyến Luyến (Bất Kiến Hà x Hàn Yên Thúy)

[Hàn Tương] Nhược Thủy (Hàn Yên Thúy x Tương Linh)

[Hàn Tương] Ái Đích Cung Dưỡng (Hàn Yên Thúy x Tương Linh)

[Phong Dao] Ái Đích Thời Gian (Phong Quang x Dao Ánh – Yêu Ứng Phong Quang)

OP, ED, BGM

Thiên Khải BGM – Đàm Hoa Nhất Mộng (Bất Kiến Hà Chi Ca)

Long Chiến Bát Hoang OP 2 – Giang Sơn

Kiêu Hoàng Luận Chiến OP 2 – Loạn Thế Anh Hùng

Thiên Cạnh Ao Phong ED 2 – Vũ Trung Điệp

Động Cơ Phong Vân BGM – Nhất Tiếu Thiên Nhai (Tập Thiên Nhai Chi Ca)

Oanh Động Võ Lâm OP 2 – Giang Hồ Hà Tại

Oanh Định Can Qua OP 1 – Anh Hùng Đích Đại Giá

Oanh Định Can Qua ED 1 – Phiêu Lãng Đích Ca

Oanh Định Can Qua OP 2 – Tuyệt Vọng Hi Vọng

Oanh Đình Kiếm Hải Lục BGM – Phong Trần Tục Khúc (Lẫm Nhược Mai Chi Ca)

Oanh Đình Kiếm Hải Lục OP 1 – Băng Thiên Liệt Địa

Oanh Đình Kiếm Hải Lục ED 2 – Si Tình Nan Vong

Sáng Thần Thiên OP 2 – Biên Thành Hảo Hán

Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết OP 1 – Tái Chiến Anh Hùng Lộ

Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết ED 1 – Khi Lá Rụng

Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết OP 2 – Vương Giả Chi Chứng

Sáng Thần Thiên Hạ Khuyết ED 2 – Kim Dạ Thùy Tri Kỷ

Cửu Luân Dị Phổ ED 1 – Tâm Ma

Vạn Giới Trần Đào ED 1 – Cửu Nguyệt Tuyết

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: