RSS

Phong Thúy [10/10]

Phong Thúy: Phong Tụ Chủ Nhân & Hàn Yên Thúy

Mình xin nhấn mạnh hai người này là TÌNH ĐỊCH, dù rằng chưa bao giờ Phong Tụ coi Hàn Yên Thúy (và Nam Phong Bất Cạnh) là tình địch (căn bản không có uy hiếp).

Long Chiến Bát Hoang 12 – Lang quân

Long Chiến Bát Hoang 13 – Tiết Tử (1)

Long Chiến Bát Hoang 13 – Tiết Tử (2)

Long Chiến Bát Hoang 17 – Nhiệm vụ

Long Chiến Bát Hoang 24 – Chờ ngươi

Long Chiến Bát Hoang 25 – Giải nguy

Long Chiến Bát Hoang 25 – Giao dịch

Long Chiến Bát Hoang 25 – Gặp nàng

Long Chiến Bát Hoang 27 – Thứ ngươi nợ ta

Long Chiến Bát Hoang 27 + 28 – Phản bội

Advertisements
 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: